Registrační aparát hracího stolu

Registrační aparát hracího stolu zahrnuje všechny ovládací prvky registrace a první (řídicí) členy navazující traktury. Jeho uspořádání, použité komponenty a vzhled závisí na typu rejstříkové traktury a částečně i na typu vzdušnice.

Základními ovladači rejstříků jsou rejstříková táhla, rukojeti (manubria) a sklopky. Táhla jsou využívána především ve varhanách s mechanickou rejstříkovou trakturou (pro přesun zásuvky či otevření rejstříkového ventilu ve vzdušnici je potřeba určitá (někdy relativně velká) síla a dráha pohybu ovladače v rozmezí několika (až cca 10 i více) centimetrů. U pneumatické a elektrické traktury stačí k ovládání podstatně menší síla i dráha pohybu (nutná jen k otevření malého ventilu v relé v hracím stole nebo sepnutí kontaktů). Zde se nejčastěji používají sklopky (spínač ve formě klopné destičky). Podrobný popis funkce ovládacích prvků ve vazbě na jednotlivé typy traktur je v kapitolách o mechanické, elektrické, pneumatické a kombinované rejstříkové traktuře.

Ovládací prvky rejstříků jsou popsány jejich názvy (zpravidla jménem a stopovou výškou) a někdy jsou číslovány (výhodné pro přehledný zápis registrace). Popis býval dříve na pergamenových štítcích umístěných v jejich blízkosti, později se používaly kovové či smaltované tabulky. Velmi rozšířený je popis, tvořený kulatým porcelánovým knoflíkem, u něhož je nápis vytvořen v krycí glazuře (napsán barvou a vypálen spolu s knoflíkem obdobně jako malovaný porcelán). Používá se u manubrií i sklopek, kde je nalepen v jejich střední části. U sklopek lisovaných z plastů je popis rytý (nebo gravírovaný) a vyplněný barvou tak, aby se při běžném používání nesetřel.

Rozmístění rejstříkových ovládačů na konkrétním hracím stole je různé. Liší se podle velikosti varhan (počtu manuálů a počtu strojů). Ovládací prvky mohou být nad jednotlivými manuály a po stranách hracího stolu. Většinou jsou rejstříky jednoho stroje nějak vizuálně (tvarem, barvou nebo dalším popisem např. MI, MII pro manuály a P pro pedál) či rozmístěním odlišeny od ostatních (v blízkosti příslušného manuálu či seskupené do bloku). Snahou varhanáře je umístění všech ovládačů v dosahu varhaníka a co nejergonomičtější ovládání (panely s rejstříky do půlkruhu kolem stanoviště varhaníka).

Součástí registračního aparátu hracího stolu jsou i pomocná zařízení (popis v samostatné kapitole) - především volné kombinace, kolektivy a crescendo. Programování volných kombinací opět závisí na typu traktury, ovládací prvky ale mohou být velmi podobné až totožné (jen elektronické (Setzer a počítačové) kombinace zpravidla nemají u rejstříkových ovládačů žádný dodatečný viditelný prvek).

Na následujících fotografiích jsou zachyceny ukázky hracích stolů varhan s příklady nejčastějších typů registračního aparátu:

Manubria rejstříkových táhel nad manuálem hracího stolu. Popis pomocí porcelánových knoflíků. Janovice, Foto: BRT  Detail manubrií. Popis pomocí porcelánových knoflíků. Janovice, Foto: BRT 
Příklad častého uspořádání je na těchto fotografiích. Rejstříkové rukojeti jsou umístěny nad manuálem, rejstříková táhla (tyče) mají kruhový průřez, popis je tvořen porcelánovými knoflíky. Traktura je mechanická. Na následující fotografii a animaci je vidět uspořádání a činnost mechaniky registrace uvnitř hracího stolu (varhany s kuželkovou vzdušnicí, rejstříková traktura otevírá jen ventily, proto používá abstrakty a úhelníky stejné konstrukce a rozměrů jako tónová traktura).
Pohled na rejstříková táhla a navazující trakturu uvnitř hracího stolu. Janovice, Foto: BRT
 
Další časté uspořádání uvádějí následující fotografie. Manubria registrace jsou na panelech po stranách manuálových klaviatur. V tomto případě jsou opatřeny popisem pomocí pergamenových štítků, nalepených na tabulkách v jejich blízkosti (viz detail):
Manubria rejstříkových rukojetí po stranách hracího stolu. Popis pomocí pergamenových štítků. Opava, sv. Duch. Foto: BRT   Detail manubrií. Rejstříková táhla čtyřhranného průřezu (u spojek kovová, kulatá). Popis na štítcích nad táhly. Foto: BRT
Na následujícím obrázku a animaci je představena mechanika registrace těchto varhan uvnitř varhanní skříně. Varhany mají zásuvkovou vzdušnici, lineární pohyb manubria je převeden pomocí raménka na hřídeli na rotační a na jejím konci zpět na lineární (ve směru kolmém na původní) pro přesun zásuvky. Pro pohyb zásuvkami už je třeba větší síly, než pro otevírání ventilů u kuželkové vzdušnice v předchozím příkladu, celá mechanika je proto značně robustnější:
Pohled na spojení rejstříkových táhel s raménky hřídelí rejstříkové traktury. Foto: BRT

U varhan s pneumatickou, elektrickou a smíšenou rejstříkovou trakturou se pro ovládání registrace používají nejčastěji sklopky - spínače ve formě svisle či šikmo upevněné destičky, která se překlápí (naklápí - odtud název) do dvou poloh okolo vodorovné osy. Vnější vzhled sklopky může být u obou typů traktur shodný, liší se jen vnitřní uspořádání (svázaný řídicí člen traktury) - u pneumatické traktury je to ventil relé, ovládající tok stlačeného vzduchu dále k akčním členům, u elektrické a smíšené traktury (např. elektropneumatické) pak kontaktní či bezkontaktní spínač.

Animace ukazuje jedno z možných provedení restříkové sklopky, spolupracující s pneumatickou trakturou (podrobný popis funkce a vazbu na další části traktury najdete na stránce s popisem pneumatické rejstříkové traktury).

 

Elektrické sklopky mohou být různého provedení. Animace ukazuje princip toho nejjednoduššího - kontaktního provedení. Sklopka může spínat elektrický obvod traktury i pomocí jazýčkového kontaktu nebo bezkontaktně optozávorou (viz podrobnější informace v kapitole elektrická rejstříková traktura).
U varhan se sklopkami je běžné jejich rozmístění vedle manuálů i nad nimi. Na fotografiích je panel rejstříkových sklopek u obdobného stolu jednou po stranách a podruhé po stranách i nad manuály. V obou případech je traktura elektrická (u varhan vpravo po přestavbě z původní, pneumatické):
Panely se sklopkami po stranách stolu. Opava, Dům kultury. Foto: BRT   Rejstříkové sklopky po stranách stolu i nad manuálem. Opava, konkatedrála. Foto: BRT
Popis sklopek je rytý, rejstříky číslované. Volné kombinace jsou programované barevnými tahélky nad sklopkami (viz detail na následujícím obrázku), crescendo se ovládá pomocí válce (vedle šlapky žaluzií).
Detail sklopek a tahélek kombinací nad manuály. Opava, konkatedrála. Foto: BRT

 

Na následujícím obrázku jsou sklopky umístěné nad manuály a popsané pomocí porcelánových štítků - knoflíků, připevněných ve středu plošky sklopky. (Traktura pneumatická, dvě volné kombinace programované pomocí páček nad sklopkami):
Sklopky nad manuálem s popisem pomocí porcelánového knoflíku uprostřed plošky. Vítkovice. Foto: BRT

 

Jinou možností jsou plastové sklopky nad manuály, popsané gravírováním (rytím). (Pneumatická traktura, jedna volná kombinace programovaná tahélkem nad sklopkami):

Sklopky nad manuály, popsané gravírováním. Palkovice, Foto: BRT

 

U větších varhan s větším počtem rejstříků jsou sklopky rozmístěny vedle manuálů i nad nimi. Pomocná zařízení, pokud se nevejdou na stůl a není je nutno ovládat během hry (např. programování kombinací) se často umísťují zboku stolu (zvyšuje to přehlednost jeho zařízení pro varhaníka, který má před sebou a kolem sebe jen to, co potřebuje ke hře):

Registrační aparát, obklopující stanoviště varhaníka. Olomouc, sv. Mořic. Foto: archív autora
U těchto varhan rejstříkové sklopky stejné konstrukce, jako v předchozím příkladě, obklopují stanoviště varhaníka. (Elektrická traktura, crescendo válec. Volné kombinace volené pomocí barevných tahélek nad sklopkami + Setzer + počítač.)

Elektronicky ovládaná registrace umožňuje spolupráci sklopek s volnými kombinacemi. Těch může být několik (reléový či tranzistorový "Setzer"), ale také několik desítek či stovek (registrační počítač). Programování pomocí samostatných spínačů u sklopek by bylo vzhledem k počtu kombinací nereálné, programuje se tedy přímo sklopkou a navolená kombinace se ukládá do paměti pomocí samostatného tlačítka na hracím stole (nebo např. v menu počítače). Po vyvolání kombinace tato působí přímo na sklopky (ne až dále v traktuře, jak je tomu u pneumatických volných kombinací) tak, že je pomocí skrytých magnetů přestaví do žádané polohy. Varhaník tak má v každém okamžiku přehled o zapnutých rejstřících v té nejnázornější podobě.

 

Sklopky po stranách hracího stolu, registrační počítač. Varhany na sv. Hostýně. Foto: Ivo Roháč, firma Organ - Service, http://www.mujweb.cz/www/varhany
Hrací stůl varhan s panely se sklopkami po stranách. Počítačové volné kombinace jsou řízeny registračním počítačem s dotykovou obrazovkou v pravém panelu. Crescendo je ovládané válcem (také počítačově programovatelným).
Mechanismus sklopek uvnitř hracího stolu. Foto: Ivo Roháč, firma Organ - Service, http://www.mujweb.cz/www/varhany

Na této fotografii je pohled na panel sklopek z vnitřku hracího stolu. Dobře jsou vidět pomocné magnety pro elektronické ovládání každé sklopky.

Animace zachycuje činnost sklopky při "ručním" ovládání (červené šipky) a při automatickém elektronickém přestavení pomocí magnetů.

   


 

Na související stránce najdete popis klaviatur. Součástí hracího stolu jsou i některá pomocná zařízení (v samostatné kapitole).

Poznámka: Tato stránka je součástí Anatomie varhan ®, © Ing. Petr Bernat. Všechny animace © Konrad Zacharski